Umístění včel

Dříve jsme na etiketu našeho medu uváděli, kde jsou naše včely umístěny. Protože byla etiketa příliš rozsáhlá, nevešla se nám již na skleničky, obzvláště na menší balení. Protože však tuto informaci považujeme za velmi důležitou, tak ji nabízíme alespoň takto na našich stránkách.

Včely máme umístěné na několika stanovištích, která jsou si dosti podobná. Dnes se budeme věnovat stanovišti v sídle firmy, tedy v Kolové u Karlových Varů. Naše včely jsou umístěny ve včelnici (místo, kde jsou umístěna včelstva – jednotlivé úly) na okraji lesa. Terén je rovný, velmi mírně se svažující k jihojihovýchodu. Včelnice je v sezoně cca od 9.00 do 17.00 osluněná. Od západních větrů je včelnice chráněná vzrostlým lesem. Nadmořská výška lokality je 555 m nad mořem.

Tato lokalita je na hranici CHKO Slavkovský les. Naše včely sbírají surovinu pro výrobu medu z okolí Stanovické přehrady, z Pilských lesů a z přilehlých luk a pastvin a v neposlední řadě ze zahrádek v obcích Kolová a Pila. Co je velmi důležité je fakt, že v celé oblasti není prováděna intenzivní rostlinná zemědělská výroba. Jinde všudypřítomné lány řepky olejky zde nenajdete. Životní prostředí v této oblasti není tedy zatěžováno chemickými přípravky, které jsou v oblastech s intenzivní rostlinnou zemědělskou výrobou nezbytné. Jde zejména o přípravky na hubení plevelů a hmyzích škůdců.

Na začátku jsme si položili otázku, zda má lokalita, kde jsou včely umístěny, vliv na kvalitu a chuť medu. Ano bezesporu má. Byla by však naivní představa myslet si, že přítomnost nežádoucích látek v medu poznáme například podle chuti či vzhledu. To určitě ne. Museli bychom mít chemický rozbor z autorizované (certifikované) laboratoře. Takový rozbor je dostupný (myslím cenově) ale nevím co by udělal včelař, kdyby mu rozbor prokázal přítomnost nežádoucích látek v medu. No asi by se tím nechlubil. Myslím, že můžeme být obecně celkem v klidu, protože i med z oblastí s intenzivní rostlinnou zemědělskou výrobou je poživatelný. Pokud by se v něm nějaké nežádoucí látky vyskytovaly, bylo by to v zanedbatelných koncentracích a vliv na lidské zdraví by to mohlo mít při konzumaci extrémně velkého množství medu (stovky kilogramů za rok, což nepřichází v úvahu). Některým konzumentům potravin a také medu záleží na „absolutní čistotě“ toho, co konzumují, a tak vyhledávají i med, který neobsahuje ani stopové množství nežádoucích látek. Proto je důležité vědět, kde jsou včely umístěny.

Jednou z našich aktivit jsou včelařské kurzy, kde se tématu výběru stanovišť věnujeme do posledních detailů a naši frekventanti se dozví, co vše ovlivňuje prosperitu jejich včel a výslednou produkci a kvalitu medu. Výzkum zjistil a teorie učí, že včely létají za potravou (zdroji pro výrobu medu) do vzdálenosti cca 3 km (extrémně až do 6 km). Pokud si tedy v mapě zabodnete kružítko do stanoviště včel vašeho včelaře a ve správném měřítku uděláte kružnici o poloměru 6 km, budete vědět, z jaké oblasti je med od tohoto včelaře.

Jak je to s chutí medu, o tom zase někdy příště. Nechci, aby tyto články byly delší než na „stránku“ a tak se k některým tématům budu vracet. Dnešní téma – umístění včel – je vyučováno v již zmíněných kurzech 20 až 40 hodin (podle typu kurzu) a na to zde není prostor.

Lokality, kde máme včely umístěné netajíme, právě naopak. Jsme přesvědčeni, že pro zákazníka to může být velmi důležité, jak jsem se snažil výše naznačit. Po dobudování včelnic a zázemí (medárna, truhlárna, učebna atd.), což by mělo být v letošním roce, budeme organizovat pravidelně dny otevřených dveří, abychom se našim zákazníkům co nejvíce přiblížili.

Po letošní sezoně se budeme věnovat i informacím z ostatních stanovišť a zveřejníme i mapky s vyznačenými oblastmi, kde naše včelky „pracují“.

Příští téma: Medobraní a uskladnění medu, distribuce – aneb cesta medu k vám

Dne 26. března 2017 publikoval Ing. Bohdan Koždoň.