Včelařské kurzy pro rok 2019

Informace pro zájemce o včelařské kurzy

Dosavadní zkušenosti s nabídkou kurzů pro včelaře začátečníky vyústily do finální podoby kurzu, který nabízíme v roce 2019. Nabízíme pouze jeden kurz „Včelař začátečník“ v rozsahu 80 hodin. Kurz je veden autorizovanou osobou. Kurz je sestaven z 5 tematických celků, které jsou samostatnými workshopy. Přizpůsobili jsme se tak zájemcům o vybraná témata. (V roce 2018 byl tento kurz nabízen jako kurz 3., respektive kurz 4.)

Dále jsou rozepsány jednotlivé workshopy, tematicky zůstávají jako v roce 2018, zásadní rozdíl je v termínu konání! Abychom se maximálně přizpůsobili vašim časovým možnostem trvá každý workshop cca 1 měsíc, přesněji – probíhá všechny víkendy v uvedeném měsíci.

1. workshop – březnové víkendy

1.1. téma: nauka o prostředí – výběr stanoviště, vybavení včelaře.
1.2. téma: zootechnika včelaření, úl a jeho části, včelařovo truhlárna

2. workshop – dubnové víkendy

2.1. téma: včelařský kalendář; činnosti včelaře v podletí, na podzim v zimě a v předjaří.
2.2. téma: jarní prohlídka včel; reakce na zjištění…

3. workshop – květnové víkendy

3.1. téma: fenologický kalendář; činnosti včelaře na jaře, v časném létě a v létě.
3.2. téma: množení včel; tvorba oddělku; výměna, přidání matky, nasazení medníků.

4. workshop – červnové víkendy

4.1. téma: medobraní; medárna, vytáčení, stáčení, skladování a prodej medu.
4.2. téma: chov matek; údržba zařízení a vybavení.

5. workshop – 1. a 2. víkend v červenci, 1. a 2. víkend v září

5.1. téma: ekonomie chovu včel, podnikatelský záměr, nemoci včel.
5.2. téma: krmení a léčení včel; opakování, shrnutí a závěr.

Kurz, workshopy nemají uzávěrku přihlášek. Stačí včas (min.14 dnů předem) poslat e-mail ze kterého bude patrné kdy se zúčastníte. V odpovědi dostanete aktuální pokyny a číslo účtu s variabilním symbolem, aby jste mohli provést platbu převodem. Nejsme v režimu EET, platba v hotovosti není tedy možná.

Témata uvedená pro jednotlivé workshopy jsou rámcová. Workshopy jsou vždy přizpůsobeny aktuálnímu vývoji počasí a fázi rozvoje včelstev. Upozorňujeme, že s ohledem na tuto skutečnost mohou být přehozena témata v rámci workshopu, nebo i celé workshopy. Podle dosavadních zkušeností k tomu téměř nedochází.

U plnoletých účastníků nepožadujeme lékařskou prohlídku, ale ve vlastním zájmu ji doporučujeme, zejména s ohledem na možnou nepřiměřenou reakci na včelí bodnutí.

Cena kurzu a způsob úhrady

Ceny zůstávají stejné jako v minulém roce.
Cena za 1 den workshopu (sobota nebo neděle) je 850,-Kč.
Cena za 1 workshop (2 dny, sobota s nedělí) je 1.500,- Kč.
Cena za 3 workshopy placené do zahájení prvního je 3.500,-Kč.
Cena za kurz (5 workshopů, 10 dnů, 80 hodin) je 5.000,-Kč.

Z cen je patrné, že je při jejich tvorbě uplatněn princip množstevní slevy. Pokud si někdo zaplatí např. celý kurz, tedy všech 5 workshopů a pak se nemůže zúčastnit některého z nich, nebude možné vrátit peníze, ale bude umožněna účast „zdarma“ v příštím roce.

Místo konání kurzů

Všechny kurzy probíhají v sídle firmy na adrese 360 01 Kolová 112.

Ubytování

V sídle firmy není ubytování možné. Zájemcům můžeme pomoci s jeho zajištěním v obci Kolová, tedy do 1 km od sídla firmy.