Včelařské kurzy pro rok 2022

Informace pro zájemce o včelařské kurzy

Nabízíme kurz „Včelař začátečník“ v rozsahu 80 hodin. Kurz je sestaven z 5 tematických celků, které jsou samostatnými workshopy.

S politováním oznamujeme, že kurz (soubor workshopů) Včelař začátečník je pro rok 2022 zrušen. V identickém rozsahu a se stejnou obsahovou náplní proběhne kurz v roce 2023.

Pokud to situace dovolí, proběhne zkrácený kurz v květnu, případně v červnu. Šlo by o cca 2 workshopy zdarma, respektive za dobrovolný příspěvek.

Dále je uveden obsah (témata) workshopů, jak probíhají za normálního stavu, tedy jak by mohly proběhnout v roce 2023.

Každý workshop trvá cca 1 měsíc, přesněji – probíhá všechny, nebo alespoň 3 víkendy v uvedeném měsíci.

1. workshop – březnové víkendy

1.1. téma: nauka o prostředí – výběr stanoviště, vybavení včelaře.
1.2. téma: zootechnika včelaření, úl a jeho části, včelařova truhlárna

2. workshop – dubnové víkendy

2.1. téma: včelařský kalendář; činnosti včelaře v podletí, na podzim, v zimě a v předjaří.
2.2. téma: jarní prohlídka včel; reakce na zjištění…

3. workshop – květnové víkendy

3.1. téma: fenologický kalendář; činnosti včelaře na jaře, v časném létě a v létě.
3.2. téma: množení včel; tvorba oddělku; výměna, přidání matky, nasazení medníků.

4. workshop – červnové víkendy

4.1. téma: medobraní; medárna, vytáčení, stáčení, skladování a prodej medu.
4.2. téma: chov matek; údržba zařízení a vybavení.

5. workshop – 1. a 2. víkend v červenci, 1. a 2. víkend v září

5.1. téma: ekonomie chovu včel, podnikatelský záměr, nemoci včel.
5.2. téma: krmení a léčení včel; opakování, shrnutí a závěr.

Kurz, workshopy nemají uzávěrku přihlášek. Stačí včas (min. 14 dnů předem) poslat e-mail ze kterého bude patrné, kdy se zúčastníte. V odpovědi dostanete aktuální pokyny.

Témata uvedená pro jednotlivé workshopy jsou rámcová. Workshopy jsou vždy přizpůsobeny aktuálnímu vývoji počasí a fázi rozvoje včelstev. Upozorňujeme, že s ohledem na tuto skutečnost mohou být přehozena témata v rámci workshopu, nebo i celé workshopy. Podle dosavadních zkušeností k tomu však téměř nedochází.

U plnoletých účastníků nepožadujeme lékařskou prohlídku, ale ve vlastním zájmu ji doporučujeme, zejména s ohledem na možnou nepřiměřenou reakci na včelí bodnutí.

Cena kurzu a způsob úhrady

Cena za 1 den workshopu (sobota nebo neděle) je 500 Kč.
Cena za 1 workshop (2 dny, sobota s nedělí) je 800 Kč.

Z cen je patrné, že je při jejich tvorbě uplatněn princip množstevní slevy. Pokud si někdo zaplatí např. celý kurz, tedy všech 5 workshopů a pak se nemůže zúčastnit některého z nich, nebude možné vrátit peníze, ale bude umožněna účast „zdarma“ v příštím roce.

Místo konání kurzů

Všechny kurzy probíhají v sídle firmy na adrese Kolová 112, 360 01 Kolová.

Ubytování

V sídle firmy není ubytování možné. Zájemcům můžeme pomoci s jeho zajištěním v obci Kolová, tedy do 1 km od sídla firmy.