Firma

Včelařská škola vznikla v roce 2015 založením společnosti s ručením omezeným a je stále ve fázi „budování“. V současné době disponuje společnost potřebnými nemovitostmi (budovy a pozemky). Věnujeme se aktuálně částečným rekonstrukcím a pokračujeme v budování včelařské farmy a s tím souvisejícím zázemím.

Firmu vlastní jedna osoba a nemá žádné vlastní zaměstnance. Výuka je založena na spolupráci se smluvně zajištěnými externisty – lektory, pro které není možné zajistit, vzhledem k formě vzdělávání, trvalý pracovní vztah. Spolupracujícími jsou jak fyzické, tak právnické osoby. Tato forma zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu, neboť spolupracujeme s profesionály v oboru pedagogiky a včelařství. Majitel firmy je autorizovanou osobou (odkaz) v oboru včelařství a zajišťuje (provádí) závěrečné zkoušky, vystavení osvědčení o profesní kvalifikaci a celkovou administraci.